กรุณาเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน

ดูตะกร้าสินค้า

ข่าว กิจกรรม สาระเพื่อสุขภาพ

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)

ที่มาไทยรัฐ ปรับปรุงล่าสุด วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2556 08:56 น.

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease) - เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร โดยของที่ไหลย้อนส่วนใหญ่จะเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ส่วนน้อยอาจเป็นด่างจากลำไส้เล็ก โดยอาจมีหรือไม่มีหลอดอาหารอักเสบก็ได้ โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)  มีความสำคัญคือ ผู้ป่วยจะมีอาการแสบยอดอกและ/หรือร่วมกับมีภาวะเรอเปรี้ยว (รู้สึกเหมือนมีกรด ซึ่งมีความรู้สึกเหมือนมีน้ำรสเปรี้ยวหรือขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปาก) ภาวะนี้อาจทำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบหรือเป็นมากจนเกิดแผลที่รุนแรง จนทำให้ปลายหลอดอาหารตีบ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์ของเยื่อบุหลอดอาหาร บางรายอาจรุนแรงจนถึงขั้นเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ ในบางรายผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการทางด้านของ โรคหู คอ จมูก อาทิ ไอเรื้อรัง เสียงแหบเรื้อรัง หรืออาจมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ หรือมีกลิ่นปาก เป็นต้น

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a condition in which the stomach contents (food or liquid) leak backwards from the stomach into the esophagus (the tube from the mouth to the stomach). This action can irritate the

esophagus, causing heartburn and other symptoms.

สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน


โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease) เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ

 •  การคลายตัวของหลอดอาหารส่วนปลายโดยที่ไม่มีการกลืน พบว่าคนไข้โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)  จะมีจำนวนครั้งของภาวะนี้ เกิดขึ้นบ่อยกว่าในคนปกติ ซึ่งสาเหตุนี้ถือเป็นภาวะสำคัญของโลกนี้
 •  ความดันของหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลายลดลงต่ำกว่าในคนปกติหรือเกิดมีการเลื่อนของกระเพาะอาหารเข้าไปในหลอดอาหาร ทำให้เพิ่มโอกาสการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารมากขึ้น
 •  เกิดจากความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร
 •  อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิดหรือเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)อาการสำคัญ คือ อาการแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่แล้วลามขึ้นมาที่หน้าอกหรือคอ อาการนี้จะเป็นมากขึ้นหลังรับประทานอาหารมื้อหนัก การโน้มตัวไปข้างหน้า การยกของหนัก หรือการนอนหงาย อาการสำคัญอีกประการก็คือ อาการเรอเปรี้ยวคือ มีกรดซึ่งเป็นน้ำรสเปรี้ยว หรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก โดยคนไข้อาจมีทั้ง 2 อาการ หรืออาการใดอาการหนึ่งก็ได้ ในคนไทยที่เป็นโรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)  บางครั้งอาจพบอาการนี้ไม่ชัดเจน อย่างคนไข้ในแถบตะวันตกหรือในอเมริกา อาการอื่นๆ ที่อาจพบได้ อาทิ ท้องอืด แน่นท้อง คลื่นไส้อาเจียน หรือกลืนลำบาก ในรายที่เป็นมากบางรายอาจมาด้วยอาการที่ไม่ใช่อาการของหลอดอาหาร อาทิ เจ็บหน้าอก จุก

ที่คอเรื้อรัง หอบหืด หรือมีกลิ่นปากโดยหาสาเหตุไม่ได้

จะวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)ได้อย่างไรโดยปกติแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)  จากอาการดังที่กล่าวมา โดยผู้ป่วยที่มีอาการทั้งแสบยอดอกและ/หรือ เรอเปรี้ยว (ทั้งนี้ไม่ควรมีอาการที่บ่งบอกว่าน่าจะเป็นโรคอื่น อาทิ น้ำหนักลด อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือด หรือมีไข้) แพทย์สามารถวินิจฉัยได้เลยว่าผู้ป่วยมีภาวะกรดไหลย้อนและให้การรักษาเบื้องต้นได้เลย โดยจะติดตามดูอาการของผู้ป่วย ในบางรายอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจค้นพิเศษเพิ่มเติม เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหาร การกลืนแป้ง การตรวจวัดการบีบตัวของหลอดอาหาร และการตรวจวัดความเป็นกรดด่างในหลอดอาหาร ซึ่งพบว่าได้ผลแม่นยำและดีที่สุดในปัจจุบัน เป็นต้น

จะปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)โดยทั่วไปเป้าหมายของการรักษา แพทย์จะมุ่งเน้นให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น รักษาอาการอักเสบของแผลในหลอดอาหารและป้องกันผลแทรกซ้อน การรักษาประกอบไปด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม การดำเนินชีวิต การให้ยา การส่งกล้องรักษาและการผ่าตัด โดยวิธีที่ง่ายที่สุด คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 • หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำชา น้ำอัดลม น้ำผลไม้ หรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด อาหารไขมันสูง ช็อกโกแลต
 • ระวังไม่ให้น้ำหนักตัวมากหรืออ้วนเกินไป
 • ระวังอาหารมื้อเย็น ไม่กินในปริมาณมากและไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
 • ควรรับประทานอาหารปริมาณน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
 • ไม่ใส่เสื้อรัดรูปเกินไป
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • นอนตะแคงซ้ายและนอนหนุนหัวเตียงให้สูงอย่างน้อย 6 นิ้ว

 

เมื่อปฏิบัติตัวเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรทำอย่างไรถ้าการปฏิบัติเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้น จำเป็นต้องรับประทานยาร่วมด้วย โดยยาที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันคือยาลดกรดในกลุ่ม Proton Pump Inhibitors (PPI) ซึ่งได้ผลดีกว่า ยาในกลุ่ม H2 blocker receptor antagonist และดีกว่ากลุ่มยาที่กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร โดยที่แพทย์จะให้รับประทานยาในกลุ่มนี้เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ ในบางรายที่เป็นมาก อาจมีความจำเป็นต้องใช้ยาเป็นระยะเวลานานหลายเดือนหรือเป็นปี ซึ่งอาจจะมีการปรับการรับประทานยาเป็นแบบช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือไม่กี่วันตามอาการที่มี หรือกินติดต่อกันตลอดเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ดี การใช้ยาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ในรายที่รับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาจพิจารณา

สำหรับยาในกลุ่มที่มีผลต่อการคลายตัวของหูรูดนั้นยังมีอยู่จำนวนไม่มากและยังมีผลข้างเคียงอยู่พอสมควรการรักษาด้วยการส่องกล้องหรือการผ่าตัด.

สุดท้ายหลังจากอ่านบทความ"โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)"

          โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้าง ความแข็งแรง ของร่างกาย อาหารเสริมหลายชนิดที่วางขาย ช่วยให้ร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อาหารเสริมควรเลือกซื้อตามชนิดสารอาหาร ในส่วนที่เราขาด จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งบางครั้งการรับประทานอาหารนั้นให้ไม่ได้หรือให้ได้ บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเราจะอิ่มก่อนนั้นเอง หรือเกิดจากรสชาติอาหารที่ทำให้เราไม่อยากรับประทาน ดังนั้นสารอาหารจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง จากบทความโรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)นั้นความอ่อนแอของร่างกายสามารถทำให้ เกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

อ่านข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ แล้วท่านสามารถเลือกดูรายการสารเสริมสุขภาพที่เราแนะนำให้รู้จัก คลิกที่นี่อาหารเสริมสุขภาพ สารสกัดเข้มข้น วิตามิน ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนจากทั่วโลกว่าสามารถ่วยให้ร่างกายกลับมากระฉับกระเฉง อ่านบทความเกียวกับ การดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ฮอร์โมน ความแก่ การชะลอความชรา และบทความด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ทีนี่ หรือหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายที่ได้รับการรับรองจาก อย. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก เซลล์ภายในสู่ภายนอกด้วยนาโนเทคโนโลยี วิตามินเพื่อสุขภาพ