กรุณาเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน

ดูตะกร้าสินค้า

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคร่าชีวิตคนอันดับที่ 5 ของโลก เผยเป็นแล้วไม่หาย

ข่าว กิจกรรม สาระเพื่อสุขภาพ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคร่าชีวิตคนอันดับที่ 5 ของโลก เผยเป็นแล้วไม่หาย

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคร่าชีวิตคนอันดับที่ 5 ของโลก

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด เผยผลการสำรวจล่าสุด ระบุว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคร้ายอันเป็นภาระหนักของผู้ป่วยในทวีปเอเชีย โดยข้อมูลจากผลการสำรวจล่าสุดในหัวข้อ "ระบาดวิทยาและผลกระทบจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในทวีปเอเชีย" พบว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ทว่าผู้ป่วยส่วนมากกลับยังไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นโรคนี้ จึงไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
ศ.พญ. สุมาลี เกียรติบุญศรี หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบเรื้อรัง ซึ่งทำให้โครงสร้างของหลอดลมเปลี่ยนไปจนแคบลง  การสูดเอาสารพิษต่างๆ เข้าสู่ปอด เช่นควันบุหรี่ ทำให้อาการอักเสบแพร่ขยายออกไปกว้างยิ่งขึ้น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะทำให้อาการอักเสบและการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างหลอดลมรุนแรงขึ้นไปตามลำดับ และอาการจะไม่หายไป แม้ผู้ป่วยจะเลิกสูบบุหรี่ 1 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถือเป็นโรคปอดที่มีอาการลุกลามและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยจะทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบาก ทั้งยังอาจก่อให้เกิดอาการกำเริบอย่างรุนแรงเป็นช่วงๆ ได้อีกด้วย
และโรคกลุ่มนี้ยังเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่ามีผู้ป่วยจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่กว่า 65 ล้านคนทั่วโลก
ปัจจุบัน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 5 ของโลก และอาจขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 3 ในปี 2573 อีกด้วย โดยในปี 2548 นั้น มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนผู้เสียชีวิตรวมทุกสาเหตุทั่วโลก ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 30 ในอีก 10 ปีข้างหน้า นอกเสียจากว่าจะมีการจัดการป้องกัน และรณรงค์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะพฤติกรรมสูบบุหรี่ซึ่งถือเป็นสาเหตุหลักของโรค
เมื่ออาการของโรคปอดอุดกั้นกำเริบขึ้น หลอดลมของผู้ป่วยก็จะมีอาการอักเสบรุนแรงขึ้น ทั้งยังเกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายในปอด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจติดขัด หอบ ไอเรื้อรัง เหนื่อยง่าย มีเสมหะมาก และอาการอื่นๆ ที่ส่อให้เห็นถึงความผิดปกติทางร่างกาย โดยในหลายๆ กรณี ผู้ป่วยจะต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
"ผู้ป่วยบางคนที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆได้เลยแม้แต่กิจกรรมง่ายๆ ประจำวัน เช่น งานบ้านทั่วไปหรือแม้กระทั่งการอาบน้ำ วิธีการป้องกันโรคดังกล่าวเพื่อผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงควรเข้ารับการตรวจสภาพปอดอยู่สม่ำเสมอ เพื่อจะได้ตรวจหาอาการของโรคพบแต่เนิ่นๆ และรับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม"  ศ.พญ. สุมาลี กล่าว

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยCOPD

การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อให้รู้จักดูแลตนเอง ตลอดจนการประคับประคองและการดูแลทางด้านอารมณ์นั้น  ผู้ให้การพยาบาลจะต้องประเมินความจำเป็นในสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเรียนรู้อย่างรอบคอบ

ความรู้ที่ผู้ป่วยและบุคคลที่ดูแลผู้ป่วยควรจะทราบ ได้แก่

  • ความผิดปกติของระบบหายใจที่เกิดขึ้น 
  • การป้องกันสาเหตุชักนำที่ทำให้โรคเลวลงการปรับตัวต่อกิจกรรมต่างๆ
  • การรักษาของแพทย์  ความรู้เรื่องยา  ขนาดเวลาและวิธีการให้ยาฤทธิ์ข้างเคียง 
  • อาหาร  เทคนิคการไอที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

การได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเหล่านี้  พบว่าช่วยให้ผู้ป่วยทนต่อกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Make, 1990)
            ผู้ให้การพยาบาลจะต้องวางแผนการช่วยเหลือร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมถึงระดับที่สูงที่สุดสำหรับตนเอง ช่วยผู้ป่วยให้ยอมรับจุดประสงค์ในระยะยาว และพึงตนเองเท่าที่สามารถจะกระทำได้  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
            ผู้ป่วยต้องเรียนรู้ที่จะปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสมกับขีดจำกัดของตน  ถ้าผู้ป่วยสามารถช่วยตนเองได้ โดยไม่มีอาการหอบเหนื่อยจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกแข็งแรงขึ้นจากการได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทดแทนอาการเบื่อที่เกิดจากการอยู่เฉยๆ และต้องระลึกไว้เสมอว่าความทนทานต่อการกระทำกิจกรรมต่างๆ ในผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกัน และแม้ในผู้ป่วยคนเดียวกันอาจจะแตกต่างกันในแต่ละวันหรือแต่ละเวลา
            การรับประทานอาหารให้เพียงพอทั้งปริมาณ และคุณภาพมีความสำคัญมากสำหรับผู้ป่วย  COPD เพราะจะช่วยให้การทำงานของระบบการหายใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารให้ช้าลง  เคี้ยวให้ละเอียด รับประทานอาหารทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง และหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มก๊าซในกระเพาะ (Hoffma และคณะ, 1989) ซึ่งได้แก่  กระหล่ำปลี  ถั่ว  หัวหอม  ของหวานจัด  น้ำอัดลม   เป็นต้น   พูดคุยระหว่างการรับประทานอาหารให้น้อยลงเพื่อไม่ให้ลมเข้าสู่กระเพาะ  
     ส่วนผู้ป่วยที่น้ำหนักลดลง

อย่างรวดเร็วนั้นมักจะมีการพยากรณ์โรคไม่ดี (Felenley, 1988)

การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย  COPD  สามารถทำได้สำเร็จเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีความพิการทางระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก แม้ว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพไม่สามารถจะทำให้ปอดที่เสียไปกลับมาเป็นปกติได้ แต่สามารถทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่กับทุนสำรองของหัวใจและปอดที่มีขีดจำกัดได้  และสามารถเตรียมผู้ป่วยให้ดูแลตนเองได้ตามความสามารถที่เหมาะสมทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย
โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพจะสำเร็จได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วม และบุคคลสำคัญอื่นๆ แพทย์  พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จะต้องวางแผน และกระทำร่วมกันเป็นทีม


                การฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยบางรายให้ดีขึ้นและบางคนถึงกับไปทำงานบางอย่างได้หรืออย่างน้อยสามารถดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวันได้
               ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดเรื้อรังส่วนใหญ่สามารถกลับไปทำงานได้ ถ้าได้มีโอกาสฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับขีดจำกัดของโรคปอด   ในโรงพยาบาลบางแห่งมีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งมีแพทย์  พยาบาล  นักกายภาพบำบัด  อาชีวะบำบัด  และนักสังคมสงเคราะห์    
              ผู้ป่วยที่ทำงานซึ่งต้องเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ หรือต้องออกกำลังมากอาจต้องหลีกเลี่ยง ผู้ป่วยบางรายอาจมีปัญหาทางเศรษฐกิจในการซื้อยา หรือเครื่องมือบางอย่าง  เช่น  ออกซิเจนจะต้องส่งปรึกษานักสังคมสงเคราะห์              
             ผู้ป่วย COPD จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นระยะยาวซึ่งพยาบาลสาธารณสุขหรือพยาบาลในชุมชนจะมีส่วนช่วยเหลือได้มาก พยาบาลอาจจะไปเยี่ยมที่บ้านเป็นครั้งคราวเพื่อประเมินภาวะแวดล้อมที่บ้าน  ให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง ช่วยผู้ป่วยในการปรับวิธีการดูแลตนเองในเรื่องต่างๆ เช่น อาหาร  ยา  การทำ  postural  drainage และการให้ออกซิเจนที่บ้าน (ในบางราย) ให้คำแนะนำในการจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้าน    เพื่อให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดและช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้แหล่งประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนที่พอจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้   
การประคับประคอง  ให้กำลังใจและการมีส่วนร่วมของครอบครัว และเจ้าหน้าที่หลายๆ ฝ่ายจะช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตและความสามารถในการกระทำกิจกรรมต่างๆ     ของผู้ป่วยให้ดีขึ้น
            ลักษณะของโรค  COPD อาจจะเปลี่ยนวิถีทางดำรงชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว  ผู้ป่วยจะต้องเผชิญกับปัญหาของโรค ซึ่งค่อยๆ เลวลงเรื่อยๆ จึงทำให้เกิดปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคมตามมาหลายๆ อย่าง เช่น  ไม่สามารถจะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้  ผู้ป่วยอาจเกิดความรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจที่จะจัดการะดับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
                   ความสามารถของผู้ป่วยที่จะปรับตัวต่อความเจ็บป่วยจะลดลง เมื่อภาวะของโรคเลวลงและผู้ป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อย ซึ่งจะเพิ่มปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ถ้าผู้ป่วยเป็นหัวหน้าครอบครัว  หรือเป็นมารดา  จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาบทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึงมีต่อครอบครัว ซึ่งเป็นผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับสมาชิกอื่นๆ  สมาชิกในครอบครัวอาจจะทอดทิ้งหรือปกป้องผู้ป่วยมากเกินไป    
ถ้าผู้ป่วยถูกทอดทิ้งอาจรู้สึกตกใจกลัวและอาจมีพฤติกรรมที่รบกวนหรือเรียกร้องมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ป่วยได้รับการดูแลปกป้องจากครอบครัวมากเกินไป จะทำให้ผู้ป่วยแยกตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าน้อยลง ความรู้สึกมีคุณค่านั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และมีความพยายามในการดูแลตนเอง    
ทักษะในการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยมักจะขึ้นอยู่กับทักษะที่เคยใช้ในอดีต  เพราะฉะนั้นการสังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับผู้ป่วยอาจจะช่วยให้พยาบาลได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ป่วย และครอบครัว  ซึ่งจะช่วยให้พยาบาลได้ช่วยเหลือ  ชี้แนะ  และสนับสนุนให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัวให้สมารถพึ่งพาตนเองและเผชิญกับปัญหาต่างๅ ได้  อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายหลังจากอ่านบทความ"โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคร่าชีวิตคนอันดับที่ 5 ของโลก เผยเป็นแล้วไม่หาย "

          โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้าง ความแข็งแรง ของร่างกาย อาหารเสริมหลายชนิดที่วางขาย ช่วยให้ร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อาหารเสริมควรเลือกซื้อตามชนิดสารอาหาร ในส่วนที่เราขาด จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งบางครั้งการรับประทานอาหารนั้นให้ไม่ได้หรือให้ได้ บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเราจะอิ่มก่อนนั้นเอง หรือเกิดจากรสชาติอาหารที่ทำให้เราไม่อยากรับประทาน ดังนั้นสารอาหารจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง จากบทความโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคร่าชีวิตคนอันดับที่ 5 ของโลก เผยเป็นแล้วไม่หาย นั้นความอ่อนแอของร่างกายสามารถทำให้ เกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

อ่านข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ แล้วท่านสามารถเลือกดูรายการสารเสริมสุขภาพที่เราแนะนำให้รู้จัก คลิกที่นี่อาหารเสริมสุขภาพ สารสกัดเข้มข้น วิตามิน ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนจากทั่วโลกว่าสามารถ่วยให้ร่างกายกลับมากระฉับกระเฉง อ่านบทความเกียวกับ การดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ฮอร์โมน ความแก่ การชะลอความชรา และบทความด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ทีนี่ หรือหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายที่ได้รับการรับรองจาก อย. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก เซลล์ภายในสู่ภายนอกด้วยนาโนเทคโนโลยี วิตามินเพื่อสุขภาพ

ที่มา ปรับปรุงล่าสุด วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 15:29 น.