กรุณาเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน

ดูตะกร้าสินค้า

ข่าว กิจกรรม สาระเพื่อสุขภาพ

เวชศาสตร์ฉบับหลวง ร.5

เวชศาสตร์ฉบับหลวง

ตำรับยาการแพทย์แผนไทย 3 เล่ม เตรียมประกาศเป็นตำราตำรับแพทย์แผนไทยของชาติ 1.คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ (ฉบับใบลาน)  ซึ่งเป็นตำรับยาที่เก่าแก่ที่สุดของไทยบันทึกตำรับยาหรือสูตรยาไว้ในใบลาน ถึง 81 ตำรับ และเป็นตำรับยาที่ปรุงถวายพระมหากษัตริย์  2.ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่มที่ 1 มีตำรับยา 713 ตำรับ และ  3.ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่มที่ 2 มีตำรับยา 1,066 ตำรับ
นพ.ประภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 กำหนดให้ประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์ หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขเป็นพิเศษให้เป็นตำรายาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ เพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่และเป็นที่ยอมรับ โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งขณะนี้ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติเสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าใน 2 เดือน ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้น่าจะมีผลบังคับใช้
 นางกัญจนา ดีวิเศษ ผอ.สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพ

ัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า คาดว่าจะมีตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาการแพทย์แผนไทย 3 เล่มที่จะประกาศเป็นตำรา ตำรับแพทย์แผนไทยของชาติ ได้แก่

  1. คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ (ฉบับใบลาน) ซึ่งเป็นตำรับยาที่เก่าแก่ที่สุดของไทยบันทึกตำรับยาหรือสูตรยาไว้ในใบลานถึง 81 ตำรับ และเป็นตำรับยาที่ปรุงถวายพระมหากษัตริย์
  2. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่มที่ 1 มีตำรับยา 713 ตำรับ และ
  3. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่มที่ 2 มีตำรับยา 1,066 ตำรับ

โดยจะประกอบด้วย อาทิ คัมภีร์กระษัย คัมภีร์ตักกศิลา คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ประถมจินดา คัมภีร์แผนนวด เป็นต้น

ทั้งนี้ ตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 ฉบับ ถือเป็นสมบัติชาติที่ทรงคุณในด้านการแพทย์แผนไทย เมื่อประกาศให้เป็นตำรับยาการแพทย์แผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติแล้ว ผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าหรือเชิงธุรกิจ หรือนำไปศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาเป็นตำรับยาใหม่ หรือประสงค์จะทำการศึกษาวิจัยตำราการแพทย์แผนไทยของชาติเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขึ้นใหม่ ต้องยื่นคำขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์และชำระค่าธรรมเนียม แต่สำหรับประชาชนทั่วไปที่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองเฉพาะตัวไม่ต้องขออนุญาต.

สุดท้ายหลังจากอ่านบทความ"เวชศาสตร์ฉบับหลวง ร.5"

          โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้าง ความแข็งแรง ของร่างกาย อาหารเสริมหลายชนิดที่วางขาย ช่วยให้ร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อาหารเสริมควรเลือกซื้อตามชนิดสารอาหาร ในส่วนที่เราขาด จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งบางครั้งการรับประทานอาหารนั้นให้ไม่ได้หรือให้ได้ บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเราจะอิ่มก่อนนั้นเอง หรือเกิดจากรสชาติอาหารที่ทำให้เราไม่อยากรับประทาน ดังนั้นสารอาหารจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง จากบทความเวชศาสตร์ฉบับหลวง ร.5นั้นความอ่อนแอของร่างกายสามารถทำให้ เกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

อ่านข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ แล้วท่านสามารถเลือกดูรายการสารเสริมสุขภาพที่เราแนะนำให้รู้จัก คลิกที่นี่อาหารเสริมสุขภาพ สารสกัดเข้มข้น วิตามิน ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนจากทั่วโลกว่าสามารถ่วยให้ร่างกายกลับมากระฉับกระเฉง อ่านบทความเกียวกับ การดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ฮอร์โมน ความแก่ การชะลอความชรา และบทความด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ทีนี่ หรือหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายที่ได้รับการรับรองจาก อย. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก เซลล์ภายในสู่ภายนอกด้วยนาโนเทคโนโลยี วิตามินเพื่อสุขภาพ

ที่มาไทยรัฐ ปรับปรุงล่าสุด วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 06:11 น.