กรุณาเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน

ดูตะกร้าสินค้า

รัสเซียรับสมัครทุนนศ.ไทยเรียนแพทย์ 6 ทุน

ข่าว กิจกรรม สาระเพื่อสุขภาพ

รัสเซียรับสมัครทุนนศ.ไทยเรียนแพทย์ 6 ทุน

รัสเซียรับสมัครทุนนศ.ไทยเรียนแพทย์ 6 ทุน

ทุนเรียนด้านสาขาทางการแพทย์ รวมทั้งทุนเรียนต่อสาขาอื่นๆ ของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2555/2556 มอบให้แก่ประเทศไทย จำนวน 30 ทุน แบ่งเป็นทุน ป.ตรี และ ป.โท 20 ทุน และระดับ ป.เอก 10 ทุน โดยเป็นทุนสำหรับสาขาการแพทย์ จำนวน 6 ทุน…
ทุนสำหรับนักศึกษาแพทย์จำนวน 6 ทุน ซึ่งนักศึกษาต่างชาติ ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพทุกเดือนและมีที่พักในหอพัก นักศึกษาซึ่งเทียบเท่ากับนักศึกษารัสเซีย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศของตนเองไปยังสถาบันการศึกษาที่จะศึกษา โดยค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่จะไปรับเมื่อเดินทางไปถึงสหพันธรัฐรัสเซีย (ประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และค่าประกันสุขภาพ (ประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี)


คุณสมบัติผู้สมัครทุน

 

 1. อายุไม่เกิน 34 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก (ผู้สมัครจะต้องเสนอ Proposal เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน  12-15 หน้ามาตรฐาน)
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท
 3. อายุไม่เกิน 22 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี
 4. GPA 3.50 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องเกียรตินิยม)
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
 6. บัตรประจำตัวประชาชน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 8. สูติบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 9. ใบรับรองการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ชาย (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 10. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  1. ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ใช้หลักฐานวุฒิการศึกษาปริญญาโทและตรี
  2. ระดับปริญญาโท ใช้หลักฐานวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและมัธยมศ
   ึกษาตอนปลาย
  3.  ระดับปริญญาตรี ใช้หลักฐานวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
 11. หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอน หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่รู้จักและสามารถรับรองผู้สมัครได้เป็นอย่างดี (Recommendation Letters) จำนวน 3 ฉบับ
 12. รูปถ่ายปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทาง (Passport Size) จำนวน 6 ใบ (ไม่ใช้กระดาษมัน ไม่สวมหมวกและแว่นกันแดด แต่งกายสุภาพและเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษด้านหลัง)
 13. ใบรับรองตรวจสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ (เน้นการตรวจ HIV) และนำใบรับรองตรวจสุขภาพไปขอการรับรองได้ที่ ชั้น 7 อาคาร 6 แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 


หมายเหตุ


1.ให้นำเอกสารข้อ 6-10 ไปรับรองเอกสารเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ 
2.ผู้ได้รับการคัดเลือกทุนการศึกษา ต้องเตรียมความพร้อมและศึกษาภาษารัสเซียระยะเวลา 10 เดือน ณ มหาวิทยาลัย (ไม่ระบุ) ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาต่อไป
3.สถานศึกษาและทุนการศึกษาที่ได้รับ คณะกรรมการคัดเลือกทุนฯ จะเป็นผู้ประกาศผล ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กระทรวงศึกษาธิการสหพันธรัฐรัสเซีย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://en.russia.edu.ru/enter/1906 (ภาษาอังกฤษ) หรือ www.russia.edu.ru/enter/2012 (ภาษารัสเซีย)<br />กรอกใบสมัครได้ที่ russia.edu.ru/forma/2012


ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่อต่างประเทศ 
กรมยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
โทร.0-2610-5393

สุดท้ายหลังจากอ่านบทความ"รัสเซียรับสมัครทุนนศ.ไทยเรียนแพทย์ 6 ทุน"

          โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้าง ความแข็งแรง ของร่างกาย อาหารเสริมหลายชนิดที่วางขาย ช่วยให้ร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อาหารเสริมควรเลือกซื้อตามชนิดสารอาหาร ในส่วนที่เราขาด จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งบางครั้งการรับประทานอาหารนั้นให้ไม่ได้หรือให้ได้ บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเราจะอิ่มก่อนนั้นเอง หรือเกิดจากรสชาติอาหารที่ทำให้เราไม่อยากรับประทาน ดังนั้นสารอาหารจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง จากบทความรัสเซียรับสมัครทุนนศ.ไทยเรียนแพทย์ 6 ทุนนั้นความอ่อนแอของร่างกายสามารถทำให้ เกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

อ่านข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ แล้วท่านสามารถเลือกดูรายการสารเสริมสุขภาพที่เราแนะนำให้รู้จัก คลิกที่นี่อาหารเสริมสุขภาพ สารสกัดเข้มข้น วิตามิน ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนจากทั่วโลกว่าสามารถ่วยให้ร่างกายกลับมากระฉับกระเฉง อ่านบทความเกียวกับ การดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ฮอร์โมน ความแก่ การชะลอความชรา และบทความด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ทีนี่ หรือหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายที่ได้รับการรับรองจาก อย. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก เซลล์ภายในสู่ภายนอกด้วยนาโนเทคโนโลยี วิตามินเพื่อสุขภาพ

ที่มาไทยรัฐ ปรับปรุงล่าสุด วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555 14:48 น.