กรุณาเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน

ดูตะกร้าสินค้า

ข่าว กิจกรรม สาระเพื่อสุขภาพ

โรคฃ้อเสื่อม

ที่มาศูนย์ข้อมูลวิชาการ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย ปรับปรุงล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 11:28 น.

ข้อเสื่อม

โรคฃ้อเสื่อม เป็นความผิดปกติของข้อ ทื่พบได้บ่อยในช่วงเข้าสูวัยกลางคนและพบได้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ พบบ่อยในตำแหน่งของข้อที่ต้องรับนื้าหนักมากเช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อต่อกระดูกสันหลัง เป็นต้น


สาเหตุของโรคข้อเสื่อม เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อ (cartilage) ลดลงซึ่งตามปกติกระดูกอ่อนผิวข้อจะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวดูดซับแรงกดภายในข้อและป้องกันมิให้ กระดูกที่อยู่ภายใต้กระลูกอ่อนกระแทกกับกระดูกอีกฝัง หากกระลูก อ่อนผิวข้อเหล่านี้ลดลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม นํ้าหนักหรือแรงกด ที่กระท้ากับข้อ จะส่งผลให้กระดูกใต้กระดูกอ่อนผิวข้อสัมผัสกัน กล้ามเนี้อและเอ็นรอบข้อถูกยืด เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดตามมา


ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อม ได้แก่

 1. อายุ อายุมากมีโอกาศพบโรคข้อเสื่อมมากขึ้น เนี่องจากมีการสร้าง กระดูกอ่อนผิวข้อน้อยลง
 2. นํ้าหนักตัวมากเกินไป จะส่งผลให้เกิดแรงกดภายในฃ้อที่รับนํ้าหนัก เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
 3. กิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไป เช่น การนั่งคุกเข่า หรือนั่งพับเพียบ
 4. ปัจจ้ยทางพันธุกรรม โดยเฉพาะในครอบครัวที่มิประวัติข้อและ กระดูกอ่อนผิวข้ออ่อนแอ

อาการของโรคฃ้อเสื่อม

 1. อาการปวด มิลักษณะปวดตื้อ ๆ ทั่วๆ ไปบริเวณข้อ ไม่สามารถ ระบุตำแหน่งซัดเจนได้และมักปวดเริ้อรัง อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อ มีการใช้งาน หรือลงนี้าหนักลงบนข้อนั่น ๆ และจะทุเลาลงเมื่อพัก การใช้งาน เมื่อการดำเนินโรครุนแรงขึ้นอาจท้าให้มิอาการปวด ตลอดเวลา หรือปวดในช่วงเวลากลางคืนร่วมด้วย
 2. ข้อฝืด พบได้บ่อย จะมีการฝืดของข้อในช่วงเช้าและหลังจากพักข้อนาน ๆ
 3. ข้อบวมและผิดรูป อาจพบข้อขาโก่ง ข้อที่บวมเป็นการบวมจาก กระลูกงอกโปนบริเวณข้อ
 4. สูญเสียการเคลื่อนไหวและการทำงาน ผู้ป่วยมีอาการเดินไม่สะดวก หรือห ยิบจับสิ่งของได้ไม่ถนัด
 5. มีเสียงดังกรอบแกรขในข้อขณะเคลื่อนไหว โดยเฉพาะที่ข้อเข่า

แนวทางการรักษาโรคข้อเสื่อม

 

 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยแพทย์ กรณีเป็นรุนแรง
 • การทำกายภาพบำบัด ได้แก่ การบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อให้แข็งแรง
 • การใช้ยา ได้แก่
  •  ยาที่ช่วยบรรเทาอาการปวด ได้แก่ ยาแก้ปวด ยาต้านอักเสบที่ ไม่ใช่สเติยรอยด์ ซึ่งเป็นยาที่ใช้เฉพาะเวลามีอาการ เนื่องจากมีผล ข้างเคียงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลในทางเดินอาหาร
  •  ยาที่ช่วยเสริมสร้างและยับยั้งการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อ ได้แก่ ยากลูโคซามีน ชัลเฟต ซึ่งเป็นยาที่แก้ไขต้นเหตุของโรคข้อเสื่อม

สุดท้ายหลังจากอ่านบทความ"โรคฃ้อเสื่อม"

          โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้าง ความแข็งแรง ของร่างกาย อาหารเสริมหลายชนิดที่วางขาย ช่วยให้ร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อาหารเสริมควรเลือกซื้อตามชนิดสารอาหาร ในส่วนที่เราขาด จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งบางครั้งการรับประทานอาหารนั้นให้ไม่ได้หรือให้ได้ บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเราจะอิ่มก่อนนั้นเอง หรือเกิดจากรสชาติอาหารที่ทำให้เราไม่อยากรับประทาน ดังนั้นสารอาหารจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง จากบทความโรคฃ้อเสื่อมนั้นความอ่อนแอของร่างกายสามารถทำให้ เกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

อ่านข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ แล้วท่านสามารถเลือกดูรายการสารเสริมสุขภาพที่เราแนะนำให้รู้จัก คลิกที่นี่อาหารเสริมสุขภาพ สารสกัดเข้มข้น วิตามิน ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนจากทั่วโลกว่าสามารถ่วยให้ร่างกายกลับมากระฉับกระเฉง อ่านบทความเกียวกับ การดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ฮอร์โมน ความแก่ การชะลอความชรา และบทความด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ทีนี่ หรือหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายที่ได้รับการรับรองจาก อย. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก เซลล์ภายในสู่ภายนอกด้วยนาโนเทคโนโลยี วิตามินเพื่อสุขภาพ