กรุณาเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน

ดูตะกร้าสินค้า

ข่าว กิจกรรม สาระเพื่อสุขภาพ

บัญชียาจากสมุนไพร

บัญชียาจากสมุนไพร
บัญชียาจากสมุนไพร
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

==========================================
กลุ่มที่ ๑ ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ๕๐ รายการ

๑.๑ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)
(๑) ยาหอมทิพโอสถ ยาผง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๒) ยาหอมเทพจิตร ยาผง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๓) ยาหอมนวโกฐ ยาผง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๔) ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ยาเม็ด (รพ.) ยาผง (รพ.)
(๕) ยาหอมอินทจักร์ ยาผง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
๑.๒ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร
๑.๒.๑ กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
(๑) ยาธาตุบรรจบ ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๒) ยาธาตุอบเชย ยาน้ำ (รพ.)
(๓) ยาเบญจกูล ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๔) ยาประสะกะเพรา ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๕) ยาประสะกานพลู ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.)
(๖) ยาประสะเจตพังคี ยาแคปซูล ยาผง
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๗) ยามันทธาตุ ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๘) ยามหาจักรใหญ่ ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๙) ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาผง
(๑๐) ยาอภัยสาลี ยาลูกกลอน ยาเม็ด

๑.๒.๒ กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก
(๑) ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยาแคปซูล ยาเม็ด
(๒) ยาธรณีสันฑะฆาต ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)
๑.๒.๓ กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย
(๑) ยาธาตุบรรจบ ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๒) ยาเหลืองปิดสมุทร ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
๑.๒.๔ กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
(๑) ยาผสมเพชรสังฆาต ยาแคปซูล
ยาแคปซูล (รพ.)
(๒) ยาริดสีดวงมหากาฬ ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.)
๑.๓ ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
(๑) ยาประสะไพล ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๒) ยาปลูกไฟธาตุ ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๓) ยาไฟประลัยกัลป์ ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๔) ยาไฟห้ากอง ยาผง
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๕) ยาเลือดงาม ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)
(๖) ยาสตรีหลังคลอด ยาต้ม (รพ.)
๑.๔ ยาแก้ไข้
(๑) ยาเขียวหอม ยาผง
ยาเม็ด (รพ.) ยาผง (รพ.)
(๒) ยาจันทน์ลีลา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๓) ยาประสะจันทน์แดง ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๔) ยาประสะเปราะใหญ่ ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

(๕) ยามหานิลแท่งทอง

ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๖) ยาห้าราก ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
๑.๕ ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ
(๑) ยาแก้ไอผสมกานพลู ยาลูกกลอน (รพ.)
(๒) ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ยาน้ำ (รพ.)
(๓) ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง ยาลูกกลอน (รพ.)
(๔) ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน ยาน้ำ (รพ.)
(๕) ยาตรีผลา ยาลูกกลอน ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
(๖) ยาประสะมะแว้ง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๗) ยาปราบชมพูทวีป ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๘) ยาอำมฤควาที ยาผง ยาลูกกลอน
ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
๑.๖ ยาบำรุงโลหิต
(๑) ยาบำรุงโลหิต ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
๑.๗ ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก
๑) ยาสำหรับรับประทาน
(๑) ยากษัยเส้น ยาลูกกลอน (รพ.)
(๒) ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ยาผง (รพ.)
(๓) ยาธรณีสันฑะฆาต ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)
(๔) ยาผสมโคคลาน ยาชง (รพ.) ยาต้ม (รพ.)
(๕) ยาผสมเถาวัลย์เปรียง ยาลูกกลอน (รพ.)
(๖) ยาสหัศธารา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
๒) ยาสำหรับใช้ภายนอก
(๑) ยาขี้ผึ้งไพล ยาขี้ผึ้ง(รพ.)
(๒) ยาประคบ ยาประคบสมุนไพร(สด/แห้ง) (รพ.)

๑.๘ ยาบำรุงธาตุ ปรับธาตุ
(๑) ยาตรีเกสรมาศ ยาชง (รพ.)
(๒) ยาตรีพิกัด ยาแคปซูล (รพ.)
(๓) ยาเบญจกูล ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๔) ยาปลูกไฟธาตุ ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
กลุ่มที่ ๒ ยาพัฒนาจากสมุนไพร ๒๑ รายการ
๒.๑ ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร
(๑) ยากล้วย ยาผง (รพ.)
(๒) ยาขมิ้นชัน ยาแคปซูล ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๓) ยาขิง ยาแคปซูล ยาชง
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาชง (รพ.)
(๔) ยาชุมเห็ดเทศ ยาแคปซูล ยาชง
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
(๕) ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๖) ยามะขามแขก ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
๒.๒ ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ
(๑) ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
๒.๓ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง
(๑) ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง ทิงเจอร์ (รพ.)
(๒) ยาทิงเจอร์พลู ทิงเจอร์ (รพ.)
(๓) ยาบัวบก ยาครีม
ยาครีม (รพ.)
(๔) ยาเปลือกมังคุด ยาน้ำใส (รพ.)
(๕) ยาพญายอ ยาครีม ยาโลชัน สารละลาย (สำหรับป้ายปาก)
ยาโลชัน (รพ.) สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) (รพ.)
ยาขี้ผึ้ง (รพ.) ทิงเจอร์ (รพ.)

๒.๔ ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก
๑) ยาสำหรับรับประทาน
(๑) ยาเถาวัลย์เปรียง ยาแคปซูล (รพ.)
๒) ยาสำหรับใช้ภายนอก
(๑) ยาพริก ยาเจล
ยาครีม (รพ.) ยาเจล(รพ.) ยาขี้ผึ้ง (รพ.)
(๒) ยาไพล ยาครีม
(๓) ยาน้ำมันไพล ยาน้ำมัน (รพ.)
๒.๕ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ
(๑) ยากระเจี๊ยบแดง ยาชง (รพ.)
(๒) ยาหญ้าหนวดแมว ยาชง (รพ.)
๒.๖ ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน
(๑) ยาบัวบก ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
(๒) ยามะระขี้นก ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
(๓) ยารางจืด ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
(๔) ยาหญ้าปักกิ่ง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
๒.๗ ยาถอนพิษเบื่อเมา
(๑) ยารางจืด ยาชง (รพ.)
๒.๘ ยาลดความอยากบุหรี่
(๑) ยาหญ้าดอกขาว ยาชง (รพ.)
หมายเหตุ
๑. รายละเอียดของยาแต่ละรายการตามภาคผนวกที่แนบท้าย
๒. รพ. ในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง รูปแบบยาจากสมุนไพรที่เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาล


สุดท้ายหลังจากอ่านบทความ"บัญชียาจากสมุนไพร"

          โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้าง ความแข็งแรง ของร่างกาย อาหารเสริมหลายชนิดที่วางขาย ช่วยให้ร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อาหารเสริมควรเลือกซื้อตามชนิดสารอาหาร ในส่วนที่เราขาด จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งบางครั้งการรับประทานอาหารนั้นให้ไม่ได้หรือให้ได้ บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเราจะอิ่มก่อนนั้นเอง หรือเกิดจากรสชาติอาหารที่ทำให้เราไม่อยากรับประทาน ดังนั้นสารอาหารจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง จากบทความบัญชียาจากสมุนไพรนั้นความอ่อนแอของร่างกายสามารถทำให้ เกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

อ่านข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ แล้วท่านสามารถเลือกดูรายการสารเสริมสุขภาพที่เราแนะนำให้รู้จัก คลิกที่นี่อาหารเสริมสุขภาพ สารสกัดเข้มข้น วิตามิน ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนจากทั่วโลกว่าสามารถ่วยให้ร่างกายกลับมากระฉับกระเฉง อ่านบทความเกียวกับ การดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ฮอร์โมน ความแก่ การชะลอความชรา และบทความด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ทีนี่ หรือหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายที่ได้รับการรับรองจาก อย. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก เซลล์ภายในสู่ภายนอกด้วยนาโนเทคโนโลยี วิตามินเพื่อสุขภาพ

ที่มาสสส ปรับปรุงล่าสุด วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 08:37 น.